Поради подорожуючим Туризм подій Фільм «7 чудес Полтави» Керівникам туристичних фірм   
Полтава туристична
 
Архів новин:

Круглий стіл «Павловські читання» в Музеї історії Полтавської битви (інформаційний лист-запрошення)

Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» 19 січня 2018 р. об 11.-00 проводить круглий стіл присвячений 167-й річниці від дня народження І.Ф.Павловського.

Шановні колеги!

У 2018 році виповнюється 310 років від часу укладення українсько-шведського союзу під час Великої Північної війни. Ця подія мала вагоме значення і вплив на подальший розвиток стосунків між двома народами. У Полтаві увага до Швеції посилилася напередодні відзначення 200-літнього ювілею Полтавської баталії. Працюючи над комплектуванням колекції музею Полтавської битви на Шведській Могилі, Іван Павловський налагодив контакти зі шведськими музеями й архівами, прагнув наповнити експозицію матеріалами, що розкривали участь у битві шведської сторони. Відновлений у 1950 році музей історії Полтавської битви відображав радянський погляд на Велику Північну війну та Полтавську битву. І лише з розпадом Радянського Союзу та здобуттям Україною незалежності відбулася зміна в оцінці історичних подій 300-літньої давнини.

Для обговорення на засіданні круглого столу пропонується тематика:

  • Зв'язки України та Швеції від найдавніших часів до сьогодення
  • Шведський погляд на Полтавську баталію
  • Зв'язки полтавців зі шведами і Швецією
  • Шведська складова в музеї історії Полтавської битви (від часу Івана Павловського до сьогодення)
  • Шведські назви у топоніміці Полтави й Полтавщини
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу.

Під час реєстрації просимо подати матеріали в електронному вигляді, які будуть оприлюднені на сайті заповідника battle_poltava.org.ua з урахуванням наступних вимог:

1. Обсяг роботи: 4-10 сторінок тексту набраного у текстовому редакторі Word (шрифт Тimes New Roman), 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5.

2. Поля: зліва - 2,5 см, справа - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.

3. Оформлення списку «Джерела та література»: 14 кегль, інтервал – 1, посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.

4. Ілюстрації (фото): подавати в електронному варіанті в форматі ТІF (300 dpi) або JPEG з підписами та посиланнями до них у тексті (обов'язково).

5. Відомості про автора подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання; науковий ступінь; електронна адреса.

Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Телефон для довідок 67 34 27, 066 573 31 82 - Шендрик Людмила Кирилівна, заступник директора з наукової роботи ДІКЗ «Поле Полтавської битви».