Поради подорожуючим Туризм подій Фільм «7 чудес Полтави» Керівникам туристичних фірм   
Полтава туристична
 
Архів новин:

Запрошуються історики-краєзнавці, фахівці галузі фізичної культури і спорту до роботи в рамках «круглого столу», присвяченого О.Д.Бутовському

З метою формування гуманістичних цінностей українського суспільства, популяризації здорового способу життя на прикладах видатних співвітчизників, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу як держави, так і Полтавщини Полтавське обласне відділення Національного олімпійського комітету України оголошує подачу матеріалів з історії розвитку спорту на Полтавщині, популяризації фізичної культури і масового спорту, невідомих або маловідомих сторінок з біографії спортсменів, діячів від спорту тощо. Матеріали будуть спрямовані на організацію та проведення науково-практичної конференції у форматі «круглого столу», присвяченого 100-й річниці від дня смерті О.Бутовського (лютий 2017 рік), підготовку та випуск збірника матеріалів за підсумками конференції – «ІІ Бутовські читання» (червень 2018 рік), присвяченого 180-й річниці від дня народження О.Бутовського.

Для обговорення на засіданні «круглого столу» пропонується тематика:

  • Теорія і практика підготовки олімпійців, паралімпійців Полтавщини;
  • Актуальні проблеми та питання виховання здорової нації, пропаганда здорового способу життя;
  • Всеукраїнських рух «Спорт для всіх»: від теорії до здобутків;
  • Науково-педагогічна спадщина О.Бутовського;
  • Історія розвитку спортивного руху на Полтавщині: визначні особистості та події.

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу

Просимо подати до 01 березня 2017 року матеріали, які на безоплатній основі для їх авторів будуть надруковані у збірнику «ІІ Бутовські читання», в електронному вигляді на сайт http://noc.poltava.ua/ з позначкою «Бутовські читання» з урахуванням наступних вимог:

1. Обсяг роботи: від 2-х до 10-ти сторінок формату А-4 набраного у текстовому редакторі Word (шрифт Тimes New Roman), 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5.

2. Поля: зліва - 2,5 см, справа - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.

3. Оформлення списку «Джерела та література»: 14 кегль, інтервал – 1, посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.

4. Ілюстрації (фото): подавати в електронному варіанті в форматі ТІF (300 dpi) або JPEG з підписами та посиланнями до них у тексті (обов'язково).

5. Відомості про автора подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання; науковий ступінь; електронна адреса, телефон для зв’язку.

Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв, спортивних термінів тощо.

Контактна особа зі збору матеріалів, їх обробки та редагування – Віталій Павлов – голова комісії ЗМІ та пропаганда олімпійського руху ПОВ НОК України,

тел./факс (05322) 2-95-12; 067-97-386-97; 099-550-20-64.

Дякуємо потенційним учасникам збірника! Пам’ятаємо: величне минуле – є, впевнене майбутнє – творимо разом!