Поради подорожуючим Туризм подій Фільм «7 чудес Полтави» Керівникам туристичних фірм   
Полтава туристична
 
Архів новин:

Запрошуються історики-краєзнавці до роботи в рамках «круглого столу», присвяченого Івану Павловському

Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви» 20 січня 2017 р. об 11.-00 проводить круглий стіл «Невтомний трудівник і ретельний дослідник полтавського минулого», присвячений 166-й річниці від дня народження І.Ф.Павловського.

Для обговорення на засіданні круглого столу пропонується тематика:
  • Полтава кінця ХІХ – 20-х років ХХ століття: історія, події, факти;
  • Інтелектуальна еліта Полтави кінця ХІХ – початку ХХ століття та їх нащадки
  • Фундатори музейних колекцій та їх роль у розвитку музейної справи
  • Меморіалізація поля Полтавської битви: нові факти, дослідження
  • Реалії сучасного стану розвитку музейної справи

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі круглого столу

Під час реєстрації просимо подати матеріали в електронному вигляді, які будуть оприлюднені на сайті заповідника battle_poltava.org.ua з урахуванням наступних вимог:

1. Обсяг роботи: 4-10 сторінок тексту набраного у текстовому редакторі Word (шрифт Тimes New Roman), 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5.

2. Поля: зліва - 2,5 см, справа - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.

3. Оформлення списку «Джерела та література»: 14 кегль, інтервал – 1, посилання у тексті на джерела та літературу робити у квадратних дужках (наприклад [1, с.12]) відповідно до списку використаних джерел та літератури, розміщених за абеткою наприкінці тексту.

4. Ілюстрації (фото): подавати в електронному варіанті в форматі ТІF (300 dpi) або JPEG з підписами та посиланнями до них у тексті (обов'язково).

5. Відомості про автора подаються наприкінці статті після списку «Джерела та література»: П.І.Б. автора; місце роботи або навчання; посада автора; вчене звання; науковий ступінь; електронна адреса.

Стаття та відомості про автора повинні бути в одному файлі.

Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо.

Телефон для довідок: 67 34 27 - Шендрик Людмила Кирилівна, заступник директора з наукової роботи ДІКЗ «Поле Полтавської битви».