Поради подорожуючим Туризм подій Фільм «7 чудес Полтави» Керівникам туристичних фірм   
Полтава туристична
 
Архів новин:

Важлива інформація керівникам закладів розміщення (проживання)

З метою наповнення реальним змістом Ст. 19 Закону України "Про туризм" Держтуризмкурортом України розроблений Порядок доведення до споживача (туриста) інформації про вид і категорію туристичного об'єкту. Здебільше цей Порядок стосується закладів тимчасового розміщення (проживання), тобто готелів, мотелів, кемпінгів, туристичних баз тощо.

Для використання в роботі подаємо Порядок доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та його категорію, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 року № 470.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 470
Київ

Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та його категорію

Відповідно до частини третьої статті 19 Закону України "Про туризм" Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та його категорію, що додається.

Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 470

ПОРЯДОК
доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та його категорію

1. Цей Порядок визначає процедуру доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури (далі - об'єкт) та його категорію.
2. У цьому Порядку під терміном "знак категорії об'єкта" розуміється вивіска на фасаді будівлі з інформацією про вид об'єкта та його категорію. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про туризм" та інших нормативно-правових актах з питань туризму.
3. З метою доведення до споживачів інформації про вид об'єкта та його категорію: Держтуризмкурорт розміщує на своєму офіційному веб-сайті реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам (далі - реєстр); власник об'єкта, якому встановлено категорію, забезпечує виготовлення та встановлення знака категорії об'єкта.
4. Доступ користувачів до даних реєстру здійснюється безоплатно.
5. Власник об'єкта зобов'язаний протягом не більш як 30 календарних днів з дати видачі свідоцтва про встановлення категорії об'єкту виготовити та встановити знак категорії об'єкта згідно з вимогами, визначеними у пункті 8 цього Порядку.
6. Внесення відомостей про об'єкт до реєстру є підставою для використання знака категорії об'єкта.
7. Знак категорії об'єкта розміщується на фасаді будівлі об'єкта на висоті не нижче ніж 1,5 метра та не вище ніж 2 метри від поверхні землі.
8. Знак категорії об'єкта повинен відповідати таким вимогам:
мати прямокутну форму;
мати зображення в один ряд у верхній частині зірок у кількості відповідно до встановленої категорії об'єкта або дані про рівень обслуговування об'єкта;
містити інформацію про вид та найменування об'єкта;
мати у нижній частині такий напис: "Свідоцтво про встановлення категорії об'єкту серія __________ № _____________ від ___ ________ 20__ р.";
бути виготовленим із стійкого матеріалу, що забезпечує його довгострокове використання у відповідних кліматичних умовах;
забезпечувати чітке сприйняття нанесених написів.